სადისერტაციო საბჭო

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო. ის შექმნილია ღვთისმეტყველების დოქტორის ხარისხის მქონე პროფესორთაგან დისერტაციის საჯარო განხილვისათვის და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი.

ა(ა)იპ საქართველოს  სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის 
 თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ღვთისმეტყველების
 სადისერტაციო საბჭოს წევრები

ბეჭდვა