თბილისის სასულიერო აკადემიის კურსდამთავრებულის ლაშა ზაალიშვილის სამაგისტრო ნაშრომის შესახებ ტელეინტერვიუ

 
ბატონი ირაკლი ორჟონია - თეოლოგიის დოქტორი, სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი
ბატონმა ირაკლი ორჟონიამ აღნიშნა, რომ  სამაგისტრო ნაშრომში გამოიყოფა ორი ნაწილი. პირველ  ნაწილში დიპლომანტი წარმოადგენს სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებულ  კარგად ცნობილ  და ნაკვლევ ინფორმაციას, თუ რა არის  საგალობელი, როგორია მისი წარმომავლობა, როგორ ხდება მისი დაყოფა და ა. შ.  რაც შეეხება მეორე ნაწილს,  აქ უკვე წარმოდგენილია  თეოლოგიური ანალიზი იმ კონკრეტული საგალობელისა, რაც მიქაელ მოდრეკილს ეკუთვნის.

26.09.2019
ბეჭდვა