კონტაქტი დოქტორანტურა

დოქტორანტურის ხელმძღვანელის თანაშემწე

ნანა ბრეგაძე
მის: ქ. თბილისი, სიონის ქ. N13/40

ტელ: (+995 32) 2 93 29 22
ელ.ფოსტა: n.bregadze@academia.edu.ge

ბეჭდვა