იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახურის უფროსი
ეკატერინე მაჭარაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 442 277
ელ. ფოსტა: ekaterine.macharashvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge