ეკლესიის ისტორიისა და ასკეტიკის კათედრა

 
ეკლესიის ისტორიისა და ასკეტიკის კათედრა მოიცავს ორ მიმართულებას: მსოფლიო ეკლესიის ისტორიასა და ასკეტიკას. ეკლესიის ისტორიის მიმართულების ფარგლებში ისწავლება ის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს  ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიაში. სასწავლო კურსების საშუალებით სტუდენტები ეცნობიან  თეოლოგიური აზროვნების  განვითარების სხვადასხვა ეტაპს, ქრისტესშობამდელი და ქრისტესშობის შემდგომი ეპოქის  ასკეტიკის ისტორიას, საერო და სამონასტრო ასკეტიკას. ამ საგნების შესწავლით  მომავალი თეოლოგები იღებენ სწორი სულიერი ცხოვრებისათვის საჭირო თეორიულ ცოდნას, რომელიც ხელს შეუწყობს მათი აზროვნების ფართო მასშტაბით განვითარებას. 
 
ეკლესიის ისტორიისა და ასკეტიკის კათედრის ხელმძღვანელი

თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 73
ელ. ფოსტა: ekl.istoriis.katedra@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

დეკანოზი გიორგი ბერიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 73
ელ. ფოსტა: ekl.istoriis.katedra@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge

ეკლესიის ისტორიისა და ასკეტიკის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია:
ასკეტიკა, ეკლესიის ისტორია, ადგილობრივი ეკლესიების ისტორია.
 
ბეჭდვა