პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრა

 
პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრა მოიცავს ორ მიმართულებას. პირველი მათგანი სწავლობს ეკლესიის მამათა ცხოვრებას და მათ ნაშრომებს; მეორე ეხება ეკლესიის წიაღში დამკვიდრებული დოგმატური ღვთისმეტყველების გაცნობასა და ანალიზს.
კათედრის მუშაობა თანმიმდევრულად წარმოაჩენს თავის საღვთისმეტყველო-სამეცნიერო საქმიანობას როგორც აკადემიის ფარგლებში, ასევე მის გარეთ. 

პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის ხელმძღვანელი

თეოლოგიისა და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ედიშერ ჭელიძე
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 72
ელ. ფოსტა: pat.katedra@academia.edu.ge  
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე

თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია
სიონისქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 72
ელ. ფოსტა:  pat.katedra@academia.edu.ge  
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: დოგმატური ღვთისმეტყველება, პატროლოგია, ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები, შედარებითი ღვთისმეტყველება, ძველი ბერძნული ენა.