თბილისის სასულიერო აკადემია (ფაკულტეტი)


სასულიერო აკადემია სტუდენტებს სთავაზობს სამაგისტრო აკადემიურ პროგრამას და სწავლის წარმატებით დასრულების შემდგომ  ანიჭებს მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების მაგისტრის კვალიფიკაციას თეოლოგიაში.

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 155 კრედიტს. ფაკულტეტზე მუშაობს 9 აკადემიური და 18 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი, იგი ამჟამად ემსახურება 147 სტუდენტს.

ფაკულტეტის დეკანი

თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი იოანე კვანჭიანი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 30
ელ. ფოსტა: e.kvanchiani@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

დეკანის თანაშემწე

ლელა იაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 30
ელ. ფოსტა: l.iashvili@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
ბეჭდვა