ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი

ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს საბაკალავრო აკადემიურ პროგრამას და სწავლის წარმატებით დასრულების შემდგომ ანიჭებს მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის კვალიფიკაციას ქრისტიანულ ხელოვნებათმცოდნეობაში. 

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 245 კრედიტს. ფაკულტეტზე მუშაობს 5 აკადემიური და 29 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი. ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი ამჟამად ემსახურება 38 სტუდენტს. 

ფაკულტეტის დეკანი 
თეა ბეჟუაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 80
ელ. ფოსტა: khel.dekanati@academia.edu.ge 
ვებ გვერდი: www.tsas.ge 

დეკანის თანაშემწე
ზოია მგალობლიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 80
ელ. ფოსტა: khel.dekanati@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge 
 
ბეჭდვა