თბილისის სასულიერო სემინარია (ფაკულტეტი)

სასულიერო სემინარია სტუდენტებს სთავაზობს საბაკალავრო აკადემიურ პროგრამას და სწავლის წარმატებით დასრულების შემდგომ ანიჭებს მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის კვალიფიკაციას თეოლოგიაში.

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 245 კრედიტს. ფაკულტეტზე მუშაობს 5 აკადემიური და 23 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი, იგი ამჟამად ემსახურება 89 სტუდენტს. 

ფაკულტეტის დეკანი 

დეკანოზი თეიმურაზ მჟავანაძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 40
ელ. ფოსტა: sem.dekanati@academia.edu.ge 
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

დეკანის თანაშემწე

მაია ეფრემიძე-შიოლაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 99 57 40
ელ. ფოსტა: m.ephremidze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
ბეჭდვა