თბილისის სასულიერო სემინარია (ფაკულტეტი)

სასულიერო სემინარია სტუდენტებს სთავაზობს საბაკალავრო აკადემიურ პროგრამას და სწავლის წარმატებით დასრულების შემდგომ ანიჭებს მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის კვალიფიკაციას თეოლოგიაში.

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 245 კრედიტს. ფაკულტეტზე მუშაობს 5 აკადემიური და 23 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი, იგი ამჟამად ემსახურება 89 სტუდენტს. 

ფაკულტეტის დეკანი 
მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 995 740
ელ. ფოსტა: giorgi.vashalomidze@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
დეკანის თანაშემწე
მაია ეფრემიძე-შიოლაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 886 606
ელ. ფოსტა: m.ephremidze@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
ბეჭდვა