საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის ფაკულტეტი

 
 
საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის   რესტავრაციის ფაკულტეტზე მოქმედებს სამი პროგრამა, რომელთა წარმატებით დასრულების შემდგომ სტუდენტებს ენიჭებათ შესაბამისი კვალიფიკაციები:

ხატწერის პროგრამაზე - ,,მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრი  ხატწერაში";

დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის პროგრამაზე - "მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო  მეცნიერების  ბაკალავრი მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციაში";

საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების) პროგრამაზე - "მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრი  საეკლესიო არქიტექტურაში  (ხუროთმოძღვრებაში)".
       

ხატწერის    საბაკალავრო   პროგრამა

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 247 კრედიტს. პროგრამას უძღვება 2 აკადემიური  და 18 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი. იგი ამჟამად ემსახურება 21  სტუდენტს. 
 
ფაკულტეტის   დეკანი    
დეკანოზი   იოსებ   ვანიძე 

ხატწერის მიმართულების ხელმძღვანელი

დეკანოზი   იოსებ   ვანიძე 
იოანე შავთელის 5/7, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: i.vanidze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი:  www.tsas.ge
 
დეკანის    თანაშემწე 
მღვდელი  ნიკოლოზ სხულუხია.
იოანე  შავთელის 5/7, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: n.skhulukhia@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
 
        
 
მონუმენტური  ხატწერის  რესტავრაციის   საბაკალავრო   პროგრამა

შეთავაზებული  პროგრამა  მოიცავს  252 კრედიტს.  პროგრამას  უძღვება 2 აკადემიური  და  17  მაღალკვალიფიციური მოწვეული  თანამშრომელი. იგი ამჟამად ემსახურება 15  სტუდენტს. 

ფაკულტეტის დეკანი
დეკანოზი იოსებ ვანიძე

მონუმენტური  ხატწერის   რესტავრაციის  მიმართულების ხელმძღვანელი    
პროფესორი  მერაბ   ბუჩუკური. 
იოანე შავთელის 5/7, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: m.buchukuri@academia.edu.ge
ვებ გვერდი:  www.tsas.ge

კათედრის ხელმძღვანელის  თანაშემწე 
ზაზა   სუმბაძე
იოანე  შავთელის 5/7, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა:  z.sumbadze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
 
 
საეკლესიო  არქიტექტურის  (ხუროთმოძღვრების)   საბაკალავრო   პროგრამა 

შეთავაზებული  პროგრამა  მოიცავს    260  კრედიტს.   პროგრამას  უძღვება  26   მაღალკვალიფიციური მოწვეული  თანამშრომელი.   ამჟამად   ემსახურება    21   სტუდენტს.
 
ფაკულტეტის დეკანი
დეკანოზი იოსებ ვანიძე

საეკლესიო   არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების) მიმართულების ხელმძღვანელი   
   
დეკანოზი ბესარიონ  მენაბდე
იოანე შავთელის 5/7,  თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: b.menabde@academia.edu.ge
ვებ გვერდი:  www.tsas.ge 
 
კათედრის   ხელმძღვანელის  თანაშემწე
ნიკოლოზ დადიანი
იოანე შავთელის 5/7,  თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 18 16 81
ელ. ფოსტა: n.dadiani@academia.edu.ge
ვებ გვერდი:  www.tsas.ge 
 
ბეჭდვა