ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს საბაკალავრო აკადემიურ პროგრამას და სწავლის წარმატებით დასრულების სემდგომ ანიჭებს მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის  კვალიფიკაციას ქრისტიანულ ფსიქოლოგიაში. 

შეთავაზებული პროგრამა მოიცავს 262 კრედიტს. ფაკულტეტზე მუშაობს 5 აკადემიური და 34 მაღალკვალიფიციური მოწვეული თანამშრომელი. ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ამჟამად ემსახურება 94 სტუდენტს. 

ფაკულტეტის დეკანი 
გრიგოლ ხაჭაპურიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 77
ელ. ფოსტა: fsiq.dekanati@academia.edu.ge 
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

დეკანის თანაშემწე
ნათია ფრუიძე 
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 77
ელ. ფოსტა: fsiq.dekanati@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge
 
ბეჭდვა