მაგისტრანტების სადიპლომო ნაშრომების დაცვახუთშაბათს, 20 თებერვალს, 13:00 სთ-ზე თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში გაიმართება შემდეგი მაგისტრანტების სადიპლომო ნაშრომების დაცვა:
 
1. ბატონი გიორგი აფციაური 
სამაგისტრო ნაშრომის სათაური: „დომინანტური ეკლესიის საკითხი საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში“;
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ანდრიაძე;
რეცენზენტი: თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი.
 
2. ბატონი გელა მელექსიშვილი
სამაგისტრო ნაშრომის სათაური: ,,ქალი და ოჯახი ქრისტიანობასა და ისლამში"; 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფილოსოფიის დოქტორი რუსუდან წიქვაძე;
რეცენზენტი: თეოლოგიის მაგისტრი ზურაბ ეკალაძე.
 
19.02.2020