საჯარო ლექცია თემაზე: ილია ჭავჭავაძე, როგორც მწერალი და მოაზროვნე

 
ხუთშაბათს, 14 ნოემბერს, 13 საათზე ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე 
 
ილია ჭავჭავაძე, როგორც მწერალი და მოაზროვნე
 
მომხსენებელი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. გურამ ბენაშვილი
 
აუდიტორია № 8
 
გთხოვთ, დაესწროთ
 
12.11.2019