Έγγραφα διατριβής

Διδακτορική διατριβή
Tsotne Chkheidze: "Θεολογική ανάλυση συμβολικών ενεργειών των προφητών από την Παλαιά Διαθήκη" (Υπερασπίστηκε στις 13 Ιουνίου 2019)
 
 
Διδακτορική διατριβή
Irakli Orjonia : "Θεολογικές αναλύσεις εξαμερονικών σχολίων από πατέρες της εκκλησίας" (Υπερασπίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017)
εκτύπωση