Τμήμα Διδακτωρικων Σπυδών

Επικοινωνήστε με την  Βοηθός 
 
Nana Bregadze
Διεύθυνση: Tbilisi, Sioni N13 / 40
Τηλ: (+995 32) 2 93 29 22
E-Mail: n.bregadze@academia.edu.ge
εκτύπωση