Δομικές διοικητικές μονάδες Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας

Νομικό Γραφείο
Επικεφαλής του γραφείου
Ekaterine Macharashvili
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 04 47                                                 
email: e.macharashvili@academia.edu.ge 
web site: www.tsas.ge
 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Erasmus+ 
Επικεφαλής του γραφείου
Mariam Topuria
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 57 80
Email: m.topuria@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge

Συντονιστής     Erasmus+ 
Tsotne Chkheidze
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 57 80
Email: ts.chkheidze@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
Εκδοτικό γραφείο
Διευθυντής του Εκδοτικού Γραφείου
Nino Melikishvili
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 74
Email: gamomcemloba@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
 
Γραφείο Πληροφοριών και Υπηρεσία Υπολογιστών
Προϊστάμενος του Γραφείου
Tamar Chubinidze
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 82
Email: tsas@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
Γραφείο Logistics
Αντιπρύτανης στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης
Mamia Sakandelidze 
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 98 88 34
Email: m.sakandelidze@academia.edu.ge
Web site: www.tsas.ge
 
 
Γραφείο Λογιστών
Κύριος λογιστής
Darejan Gigilashvili                                                       
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 98 88 34
Email: d.gigilashvili@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
Ιατρική υπηρεσία
Επικεφαλής της Υπηρεσίας:
Maia Losaberidze
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 82
Email: m.losaberidze@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
Εργαστήριο εικονογραφίας
Επικεφαλής του εργαστηρίου
Manana Chkhaidze
Sioni Str. 13/14, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 82
Email: tsas@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Κλωστοϋφαντουργίας
Επικεφαλής του εργαστηρίου
Silva Tsereteli
Sioni Str. 13/14, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 82
Email: tsas@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
 
Βιβλιοθήκη
Επικεφαλής της Βιβλιοθήκης
Shorena Nachkebia
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 14 40 81
Email: library@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
 
Γραφείο ασφαλείας 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:
David Dvaladze
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 98 88 34
Email: tsas@academia.edu.ge
web site: www.tsas.ge
 
εκτύπωση