Διδακτορικό συμβούλιο

Το διδακτορικό συμβούλιο της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας  είναι όργανο που αποτελείται από  τα μέλη  καθηγητές, διδάκτορες Θεολογίας για την Δημόσια συζήτηση της διατριβής και για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου.  
Πρόεδρος του διδακτορικού συμβουλίου είναι Καθολικός   Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας

Τα μέλη του Διδακτορικού Διατριβικού Συμβουλίου της Θεολογικής Ακαδημίας  και Σεμιναρίου της Τιφλίδας που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου της Γεωργίας της Αυτοκέφαλης Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας
 
εκτύπωση