Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας έλαβε πλήρη εξουσιοδότηση

 
Στις 28 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξουσιοδότησης Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο συζητήθηκε το θέμα της εξουσιοδότησης της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας και του Σεμιναρίου της Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο κ. Zurab Orjonikidze, Επικεφαλής της Διοίκησης του Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας. Η συνεδρία ξεκίνησε από τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Ποιότητας Εκπαίδευσης,Η κα Tamar Makharashvili, η οποία σημείωσε ότι, παρά τους ειδικούς κανόνες που ορίζει ο νόμος για τα ορθοδόξα θεολογικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,Θεολο σύμφωνα με την ισχύουσα νική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας ομοθεσία, σε πλήρη ισότητα με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γεωργίας Συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Ποιότητας και ευχαρίστησε στο διοικιτοκό τομέα της Ακαδημίας  για την εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση του. Ομάδα εμπειρογνωμόνων (I. Mosashvili, N. Kimeridze, I. Ebralidze).Με αμοιβαία συμφωνία, εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την καλά οργανωμένη, καλοδιατηρημένη τεκμηρίωση που παρουσίασε η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας: ένα πακέτο αυτοαξιολόγησης και δεικτών. Με την ευλογία του Πρύτανη τησΘΑΚΣΤ, οΠρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου  (Zviadadze), ο Αντιπρύτανης Εκπαίδευσης και Διοίκησης, ο Dean Besarion Tsintsadze, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας Giorgi Natroshvili και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της ίδιας υπηρεσίας Durmishkhan Lashkhi εκπροσώπησαν την Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας. Μετά την εξέταση του θέματος, το Συμβούλιο Εξουσιοδότησης έδωσε πλήρη εξουσιοδότηση με πλειοψηφία ψήφων στη Θεολογική Ακαδημία και  Σεμινάριο της Τιφλίδας, η οποία είναι ηανώτατη θεολογική σχολή στη Γεωργία.

Υπό την ειδική φροντίδα και προσοχή του Μακαριωτάτου Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας Ηλία Β, 
Αυτή η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς εργασίας όλων των υπαλλήλων της  Ακαδημίας και Σμιναρίου
 
29.06.2021
εκτύπωση