Επιτυχία διδακτορικού φοιτητή στη Θεολογική Ακαδημία της Τιφλίδας

Στις 19-20 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, ; Στο Θεολοηικο Ιστιτούτο του Αγ. Φιλαρετ πραγματοποιήθηκε συνέδριο. Στο Συνεδριο συμμέτειχε ο φοιτητής του Διδακτορκού Προγράμματος της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας, ιερέας Ιωάννης Bondarenko, με θέμα «Η Διδασκαλία του Αγίου Ιωάννη Σιναιτου "Περί θείων ονομάτων", Η προαναφερθείσα έκθεση κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ 8 ομιλητών στην ενότητα "Θεολογία και Φιλοσοφία".
 
06.03.2021
εκτύπωση