Εκδόθηκε η Θεολογική-Επιστημονική Θεολογική Ακαδημία της Τιφλίδας Το δέκατο-ενδέκατο τεύχος των έργων 2019-2020

 
Δημοσιεύθηκε το δέκατο-ενδέκατο τεύχος των θεολογικών-επιστημονικών έργων της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας για την περίοδο 2019-2020, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό τόσο σε όγκο όσο και σε επιστημονική ακρίβεια δημοσιεύσεων και θεολογικό βάθος. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της συλλογής σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες:

Θεολογία

Πρωτοπρεσβύτερος  Giorgi Zviadadze
Η παλαιότερη Γεωργιανή μετάφραση μιας ομιλίας αφιερωμένης στη Γιορτή της Αναλήψεως.

Η δημοσίευση εξετάζει από φιλολογικήσ-θεολογικής απόψεως ένα από τα ημιτελή κηρύγματα αφιερωμένα στη γιορτή της Αναλήψεως που διατηρείται στο "Klarjuli MravalTavi" του δέκατου αιώνα, συγγραφέας του οποίου είναι ο Άγιος Αθανάσιος της Αλεξάνδρειας. Επίσης, η ανάστασή του Κυρίου εκ νεκρών και άλλα σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το δόγμα της Εκκλησίας, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία του ανθρώπου, την πτώση της αμαρτίας, τη λύτρωση της ανθρωπότητας από τον Σωτήρα, ή την εμφάνιση ενός άλλου Αδάμ (άλλου Αδάμ ·) και την εκπλήρωση της θείας πρόνοιας, ανανέωση του αρχικού εικονια  στον πεσμένο άνθρωπο. Η αρχαία γεωργιανή μετάφραση ενός τόσο σημαντικού μνημείου συζητήθηκε από τον Πρεσβύτερο George με τρεις εκδόσεις του ελληνικού πρωτοτύπου και, επίσης, με μια σχολαστική, λεκτική σύγκριση με τις λατινικέσ-ρωσικές μεταφράσεις, οι οποίες, αφενός, αποκάλυψαν τα μειονεκτήματα της υπάρχουσας γεωργιανής μετάφρασης, Από την άλλη, οι ελληνο-γεωργιανές σχέσεις κειμένου μελετώνται φιλολογικά, Από την τρίτη πλευρά, γίνονται σημαντικές παρατηρήσεις σε διάφορους θεολογικούς όρους και εκφράσεις. για παράδειγμα, τις διδασκαλίες για τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού.
Συγκεκριμένα, αυτό το ζήτημα σχετίζεται με τις συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου
Η κατάσταση. Στην παλιά Γεωργιανή μετάφραση, ο όρος "χαθεί" χρησιμοποιείται σε σχέση με ένα πεσμένο εικονίδιο, το οποίο στο πρωτότυπο αντιστοιχεί σε μια μάλλον διαφορετική έννοια που σχεδιάζεται, η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως "λάθοσ ". Από το ελληνικό πρωτότυπο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
Ο ελληνικός όρος ("εικων") μεταφράζεται στα Γεωργιανά ως "ομοιότητα", η οποία, δεδομένου του πλαισίου, Τονίζει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τον Sts. Κύριλλος Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Αλεξάνδρειας, η εικόνα και η ομοιότητα είναι ουσιαστικά η ίδια αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης η εκτεταμένη συζήτηση για τον Σωτήρα που ξεπερνά το θάνατο ως «καρπός της παρθενίασ» Δυστυχώς, ωστόσο, η μετάφραση της Γεωργίας είναι ανεπαρκής  .Η παραπάνω έρευνα έδειξε σαφώς ότι ακόμη και ένα μικρό μέρος του κειμένου που έχουμε αφήσει έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινότητα που ενδιαφέρεται για την εκκλησιαστική θεολογία.
 
 
Εξηγητικά 
 
Irakli Orjonia
Θεοφάνιες της Παλαιάς Διαθήκης και η εκκλησιαστική τους εξήγηση.
 
Στην παρούσα έκδοση, τα σχετικά έργα των Πατέρων της Εκκλησίας
Με βάση, συζητούνται τα ακόλουθα θέματα·
1. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδας που οραματίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Η συνδιαλλαγή της εκκλησιαστικής πηγής δείχνει ότι, παρά το Ευαγγέλιο, τα Θεοφάνεια εκτελέστηκαν στον ποταμό Ιορδα, όταν η Ευχαριστία ανακηρύχθηκε ενώπιον της ανθρωπότητας.
Η προσωποποίηση του Θεού, ο δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης, προλέχτηκε βίαια αυτού του μεγάλου μυστηρίου, με τη μόνη διαφορά να είναι ότι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης έλαβε χώρα μέσα από πρόσωπα και παραβολές, ενώ η ιορδανική θεοφάνεια είναι η αλήθεια που αποκαλύφθηκε χωρίς κανένα πέπλο ενώπιον του Αδάμ.
2. Το μυστήριο του Θεού, του Υιού που προανέφερε στην Παλαιά Διαθήκη.
Μια ανάλυση των διδασκαλιών των πατέρων δείχνει ότι
Σε όλες τις θεοφάνειες που εκπληρώθηκαν πριν από τον Χριστό, ο Θεός δήλωσε τον δικό του Γιο μπροστά στους ανθρώπους.
3. Η διδασκαλία της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη.
 
Με βάση μια μελέτη σχετικών πατερικών πηγών
Λέγεται ότι έχει δει σε προχριστιανικές αποκαλύψεις
Ο ενσαρκωμένος Θεός (το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας - ο Υιός) εμφανίστηκε σε ανθρώπινη μορφή στους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης, και η ανθρώπινη εμφάνιση που αναφέρεται με τη μορφή του Ιησού Χριστού, σε εικόνες, αναγνωρίστηκε από προχριστιανικούς δίκαιους ανθρώπους.
 
Εκκλησιαστική Γλωσσολογία
 
Maia Rapava
Σχετικά με το Γραμματικό Άρθρον των Θείων Ονομάτων στον Θόδωρ Αμπουκουρά 
 
Το άρθρο εξετάζει και δημοσιεύει ενα κείμενο του Θεόδωρου Αμπουκούρα, ενός γνωστού θεολόγου του 8ου αιώνα, με τίτλο ,,Το δόγμα συντομευμένο στο όνομα των Θεών". Το αναφερόμενο μνημείο αναλύεται από τον συγγραφέα του άρθρου. Σύμφωνα με μια παλιά γεωργιανή μετάφραση μιας από τις ομιλίες του Ιωαννο το Χρυσοστόμου («η λέξη για αυτόν, που λέει,« ο Χριστός έχει αναστηθεί από τα ανατολικά · και όπως ήταν, ανέβηκε. Ονομάζεται «η λέξη για τον Αρθόντα». Αυτό το σχόλιο δίνει μια εξήγηση του Arthron, η οποία είναι αξιοσημείωτη όσον αφορά την παρουσίαση της λειτουργίας του Έλληνικου  άρθρου  εν γένει, και από θεολογική άποψη, για την απεικόνιση των  ορθόδοξων δογματικών εκτιμήσεων του ρόλου του άρθρου σε θεϊκούς όρους.
 
 
Αγγελολογία
 
Mirian Gunia
Σχετικά με τα ονόματα των πεσμένων αγγέλων ως "αστέρια"

Αυτό το άρθρο καθιστά σαφές ότι το "αστέρι της αυγής", λόγω της φωτεινότητας του, μπορεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πολλών αλληγοριών, επειδή αυτή η έκφραση, ως σύμβολο του φωτός και του μεγαλείου, απεικονίζει τον Σωτήρα, το αληθινό φως που λάμπει στην καρδιά, που λάμπει λαμπρά, Πρέπει να καταλάβουμε, και πάλι, ότι ο πεσμένος άγγελος, που υποδουλώθηκε στο φθόνο και την αλαζονεία, ήταν πιο έντονος της αιώνιας ευδαιμονίας, και παρά την «πανέξυπνη» φύση του, οι ίδιες εκφράσεις χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν - «αστέρι» ή «αστέρι της αυγής, όχι φωτεινό αστέρι» Το μυστήριο του φυσικού βαπτίσματος περιέχεται, αλλά και Ο πλανήτης Αφροδίτη υπό επιτήρηση και "διεστραμμένος" Χρησιμοποιώντας αστρονομικές ιδιαιτερότητες ως σύμβολα Εκτελέστηκε στον ουρανό από παράλογες δυνάμεις Εξέγερση, Να αντιμετωπίσει εθελοντικά τον δικό του Δημιουργό
Σημεία και σχετικές γραφές, επίσης δόγματα. Στην πληρότητα της ομιλίας του, καταδικάζει το νόμο των αγγέλων με μια κακή καρδιά: «Πώς κατεβαίνεις από τον ουρανό, αστέρι, γιος του φωτός!»
 
 
Εκκλησιαστική Φιλολογία
 
Lasha Tkebuchava
Το έργο του Evagre Pontoel ..Στα οκτώ πνεύματα του κακού" μεταφραση του Ευθυμίου Αγειρορείτου.
 
Η παρούσα εργασία συζητά το έργο του Ευαγρείου του πόντου  De octo spiritibus malitiae και τη μετάφρασή του Ekvtime Athonite. Δοκίμια στη Γεωργιανή θεολογική γραφή του St. Ο Maxime αποδίδεται στον εξομολογητή και εμφανίζεται ως μέρος του κειμένου του Talking Back on Passion.
Το ονομαζόμενο ασκητικό μνημείο (Talking Back on Passion) δεν επιβεβαιώνεται από ελληνικές πηγές. Υπάρχουν θραύσματα έργων του Evagre στα γεωργιανά με μια αρχαία προ-αθηναϊκή μετάφραση (Sin. 35, 907), συμπεριλαμβανομένων
- Τα πρώτα δύο κεφάλαια του De octo spiritibus malitiae (De gula και De luxuria). Τα ελληνικά πρωτότυπα των ίδιων των έργων είναι γνωστά σε εκτεταμένες (Β) και σύντομες (Α) εκδόσεις. Όπως αποδείχθηκε, και οι δύο γεωργιανές μεταφράσεις (προ-Αθηναϊκές και Ekvtime Atonelian) ακολουθούν την εκτενή (Β) έκδοση του ελληνικού κειμένου. Ωστόσο, η εκλεκτική μετάφραση είναι ιδιαίτερα κοντά στο αθηναϊκό χειρόγραφο Lavra Γ 93 του 11ου αιώνα.
 
Εκκλησιαστική ιστορία
 
Edisher Chelidze
Η Διαθήκη  του Καθολικού Πατριάρχη Μελχισεδέκ και ε. წ. Σχετικά με το "Mtskheta Agapi"
 
Το άρθρο καθιστά σαφές ότι Sts. Η διαθήκη του Μελχισεδέκ  δεν αναφέρει την ίδρυση της Aghapi πόλης Mtskheta, η οποία αποτελεί πλήρη παρανόηση, αλλά μόνο το γεγονός ότι ο Melkisedek δημιούργησε μια ημέρα έκτακτης ανάγκης στην Mtskheta για τους αδελφούς του.
 
Λειτουργική
 
Διάκονος Bidzna Gunia
Σχόλια για τα θραύσματα του "Διαρκούς Ημερολογίου" του Πάσχα.

Το άρθρο ασχολείται με το φυλλάδιο των Υπολογισμών του Πάσχα, που δημοσιεύθηκε το 1880, με τίτλο "Αιώνιο Ημερολόγιο." Κάτω από την παλάμη του χεριού βρίσκεται το εν λόγω φυλλάδιο, το οποίο συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Γαβριήλ Σοφρομάτσε, τον ιερέα της Εκκλησίας Καλούμπινι στην Τιφλίδα (Γεωργία), με ένα επιγραφή επισυναπτόμενο σε αυτό: Σύμφωνα με τον συγγραφέα του άρθρου, το αναφερόμενο έργο έχει επιστημονική αξία και λόγω της πρωτοτυπίας του, η μελέτη του είναι αξιοσημείωτη. Στο άρθρο, πρώτα απ 'όλα, το κείμενο του "Αιώνιου Ημερολογίου" χωρίζεται σε θραύσματα και αριθμούνται για να διευκολύνουν την πνευματική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών του Paschal-ημερολογίου. Συζητούνται με σειρά, και προκειμένου να ταυτοποιηθούν, τα αγκύλες με καθένα από αυτά υποδεικνύουν τον αριθμό που είχε αρχικά αποφασίσει. Αγαπητέ Διάκονο, "Αιώνιο Ημερολόγιο". Τα δεδομένα συγκρίνονται με την άκρη ενός παγόβουνου, στο αόρατο μέρος του οποίου πρέπει να υπονοούνται οι θεωρητικές πτυχές των υπολογισμών του Πάσχα, κάτι που έδειξε σαφώς στον αναγνώστη τη λογική σύνδεση μεταξύ των παρουσιαζόμενων υπολογισμών και των θεωρητικών προηγούμενων.
 
 
Ιερέας Ioane Bondarenko

Το τέταρτο κεφάλαιο της μετάφρασης Gelato του;Ιωαννου Σιναιτου ,, Κλημαξ"
,,για υπακοή;
 
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δημοσιεύσει το κριτικό κείμενο του μνημείου που αναφέρεται στον τίτλο με τις σχετικές θεολογικέσ-ορολογικές υποσημειώσεις. Λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας του κειμένου, οι συντάκτες θεώρησαν σκόπιμο να παράσχουν ένα παράλληλο ελληνικό πρωτότυπο σε ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Η αναφερθείσα εργασία παρουσιάζει, αφενός, Sts. Οι ιδιαίτερες αρετές της ασκητικής θεολογίας του John Sinelli, και από την άλλη πλευρά οι ιδιαιτερότητες της ορολογικής δομής της σχολής Gelati.
 
 
Ομιλητκή
 
Lasha Tkebuchava
Η Γεωργιανη μετάφραση του ,,Στουδίτου".
 
Μια συλλογή ομιλιών του Θεωδώρου Στουδίτου στα Παλιά Γεωργιανά.
 
Στα θεολογικά κείμενα είναι γνωστός ως Stodieri, ο οποίος είναι άγιος. Μεταφράστηκε και συντάχθηκε από τον Giorgi Mtatsmideli. Το παρόν έγγραφο είναι αφιερωμένο στην αποσαφήνιση της σύνθεσης του ονομασμένου μνημείου και στην καθιέρωση της ελληνικής του πηγής. Όπως αποδείχθηκε, το στούντιο αποτελείται από πέντε μέρη: 1. Sts. Testamentum of Theodore Studiel (PG 99, στήλη 1813-
1824); 2. Epigramma ... (PG 99, στήλη 105-108); 3. Nauctatii Confessoris
Encyclica… (PG 99, στήλη 1825-1850); 4. Ο έμαθε της Μεγάλης Σαρακοστής.
5. Μελέτη της περιόδου Zatika. Μέρος 4 της συλλογής (μελέτη
Spiritual) προορίζεται για την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής και
Σε αρχαία χειρόγραφα43, και σε μερικές μεταγενέστερες λίστεσ49
Αποτελείται από κηρύγματα. Προέρχονται από το Sts. Από δύο συλλογές των διδασκαλιών του Θεόδωρου, μικρός και μεγάλος κατηχισμός (ἡ Μεγάλη Κατήχησις και ἡ Μικρὰ Κατήχησισ). Ένας μικρός κατεχισμός μεταφράζει επίσης τη μελέτη της περιόδου Πεντικοστής (Μέρος 5 του Stodier), η οποία αποτελείται από τα πρώτα 15 κηρύγματα αυτής της συλλογής. Το δοκίμιο απαριθμεί την ελληνική πηγή για κάθε μελέτη.
 
 
Πατερική Επιστογραφία
 
Rati Sturua
Παλιά γεωργιανή μετάφραση της ασκητικής επιστολής του Μάρκου μοναχού
 
Στον εκκλησιαστικό ασκητισμό, . Έργα του Μάρκου Μοναχοού Καταλαμβάνει ένα ιδιαίτερο μέρος. Μεταξύ αυτών των εγγράφων εντελώς Διακρίνεται η επιστολή προς τον Νικόλαο, το κριτικό κείμενο της παλαιάς Γεωργιανής μετάφρασης της οποίας δημοσιεύεται για πρώτη φορά με σχετικές κειμενο-ορολογικές αναφορές και μια μικρή εισαγωγή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η έκδοση είναι πολύ σημαντική.
Αποδεικνύεται ότι αναζητά πνευματικές διδασκαλίες για τον αναγνώστη, η οποία, με τη σειρά της, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προετοιμασία και τη δημοσίευση των Sts. Παλιές γεωργιανές μεταφράσεις άλλων έργων του Μάρκου, που είναι ουσιαστικά  σχετίζεται με όνομα του Εφραιμ Μτσίρε.
 
 
Edisher Chelidze

Ο Θεός Πατέρας έχει δική του ύπαρξη; (Αγιος Ιωάννης
Σε μια θεολογική έκφραση της Δαμασκού)
 
Το άρθρο ασχολείται με ένα πολύ προβληματικό ζήτημα που σχετίζεται με τον . Με ένα από τα λόγια του Ιωάννη του Δαμασκηνού για τον Θεό Πατέρα.
Αυτή η έκφραση διατηρείται στις ελληνικές λίστες σε δύο παραλλαγές, μία εκ των οποίων αναφέρει ότι «ο Πατέρας έχει« ύπαρξη »του εαυτού του, και η άλλη - ότι ο Πατέρας δεν έχει δική του ύπαρξη. Το άρθρο υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι του Δαμασκηνού .Αυτή είναι η πρώτη έκδοση
11.11.2020
εκτύπωση