Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται επιτυχώς στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της επιδημίας, η Θεολογική Ακαδημία  κα Σεμινάριο της Τιφλίδας προετοιμάστηκε ειδικά για να ξεκινήσει  την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: το κύριο προσωπικό των εκπαιδευτικών εκπαιδεύτηκε στο IT Academy Step. Κατά συνέπεια, η εξ αποστάσεως μάθηση είναι ποιοτική και Λειτουργεί ομαλά.
27.10.2020
εκτύπωση