Υπεράσπιση μεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας

Στις 12 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η υπεράσπιση των διπλοματικων εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών τ στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας.
1. Η Εργασια τουκ. VakhtangKurdashviliήταν  με το θέμα: "Περι της νηστείας του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου" ( γεωργιανή μετάφραση του Αγ. Εφραιμ μτσιρε). Η Ομιλία είναι μεταφρασμένη στα γεωργιανατρεις μεταφράσεις της στα Γεωργιανά: Προ-Αθωναική, του Ευθυμίου Αγιορείτου, και του Εφραιμ Μτσιρε
η Εποπτής της εργασίας ηταν   Διδάκτωρ  Φιλολογίας, Καθηγήτρια Μαία Ραφάβα.
Και ο εκτιμητής της εργασίας - Διδάκτωρ Θεολογίας Ηράκλι Ορζονία. Τόσο ο επόπτης, ο εκτικιτήςόσο και τα μέλητης
επιτροπής αξιολόγησαν τη εργασία με την υψηλότερη βαθμολογία.
2. Η διπλοματικη εργασια του μεταπτυχιακού φοιτητή  RatiSturua σχετικά με το θέμα: "Παλαιά Γεωργιανή μετάφραση της ασκητικής επιστολής του Αγίου Μάρκου μοναχού".
Ο στόχος της εργασιάς  ήταν να προσδιορίσει το κριτικό κείμενο της επιστολής και τη φιλολογική-θεολογική του ανάλυση.
 
η Εποπτής της εργασίας ηταν   Προϊσταμένος του Τμήματος Πατερικής και Δογματικής, Διδάκτωρ Φιλολογίας, και Θεολογίας Καθηγητής EdisherChelidze, και  ο εκτιμητής της εργασίας - Διδάκτωρ Θεολογίας Ηράκλι Ορζονία.Τόσο ο επόπτης, ο εκτικιτής όσο και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησαν τη εργασία με την υψηλότερη βαθμολογία.
 
12.10.2020
εκτύπωση