Η ομιλία του Ιερέα louka khundadze

 
Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, την Πέμπτη, ο φοιτητης της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας, ο πρεσβύτερος louka khundaddze έκανε  ομιλία με θέμα: "Οι λόγοι για τη σύνοδο του 7ου Οικουμενικού Συμβουλίου" (επόπτης καθηγητής πρεσβύτερος, Maximos Chanturia, Διδάκτωρ Θεολογίας, ).
Ο ομιλητής εξέθεσε τις συνθήκες στην Εκκλησία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στηριζόμενη στις εξής πηγές: «Χρονογράφηση» του Αγίου Θεοφάνου του Ομολογητή, η ζωή του Αγίου Ιωάννη του Επισκόπου των Γότθων, οι Ζωές του Αγίου Πλάτωνα Ο Ομολογητής και του Αγίου Ταρασίου Κωνσταντινούπολη, η επιστολή του Αδριανού Πάπα της Ρώμης έστειλε στον Καρλομάγνο. Επιπλέον, ο π.Λουκά  έδωσε μια επισκόπηση της ιστορίας της Εικονομαχίας, των βασικών τους απόψεων και τόνισε τη Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το σεβασμό των εικόνων, σε αντίθεση με αυτήν.
 
12.12.2019
εκτύπωση