Η Σχολή Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης

 
Η Σχολή Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης προσφέρει στους μαθητές ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα απολυτηρίου και μετά την αποφοίτησή τους, τους δίνει το πτυχίο Bachelor of Orthodox Theology στην ειδικότητα του κριτικού της χριστιανικής τέχνης.
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 245 μονάδες. Η σχολή αποτελείται από 5 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και 29 προσκεκλημένους ειδικούς με υψηλά προσόντα. Σήμερα η Σχολή Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης συνεργάζεται με 38 φοιτητές
 
Κοσμήτορας της σχολής
Tea Bezhuashvili
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 57 80
Email: khel.dekanati@academia.edu.ge 
Web site: www.tsas.ge 
 
Βοηθός
Zoia Mgaloblishvili
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+995 32) 2 99 57 80
Email: khel.dekanati@academia.edu.ge
Web site: www.tsas.ge
 
εκτύπωση