Σχολή εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, εικονογράφηση, αποκατάσταση καβαλέτου και μνημειακή ζωγραφική.

 
Πρόγραμμα Εικονογραφίας - "Πτυχίο Θεολογικής Επιστήμης στην Εικονογραφία".
 
Το πρόγραμμα αποκατάστασης για καβαλέτα και μνημειώδη εικονογραφημένη ζωγραφική -: "Πτυχίο θεολογικής επιστήμης για την αποκατάσταση μνημειώδους εικονογραφίασ".
 
Το πρόγραμμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής: "Πτυχίο Θεολογικής Επιστήμης στην Αρχιτεκτονική”
 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει 247 μονάδες. Το πρόγραμμα διοικείται από 2 ακαδημαϊκούς και 18 προσκεκλημένους προσκεκλημένους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 φοιτητές.
 
Κοσμήτορας της σχολής και επικεφαλής της κατεύθυνσης της εικονογραφίας
Πρεσβύτερος   Ioseb Vanidze
5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: i.vanidze@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge
 
Βοηθός
Πρεσβύτερος   Nicholas Skhulukhia
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: n.skhulukhia@academia.edu.ge
Web site: www.tsas.ge

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 260 μονάδες και το έργο διεξάγεται από 26 προσκεκλημένους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Σήμερα, 21 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 
Επικεφαλής ττου προγράμματος
Πρεσβύτερος Besarion Menabde
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel.: (+995 32) 2 18 16 81
Email: b.menabde@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 
 
Βοηθός
Nikoloz Dadiani
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: n.dadiani@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Μνημειώδους Εικονογραφίας
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 252 μονάδες και η εργασία διεξάγεται από 2 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και 17 προσκεκλημένους ειδικούς με υψηλά προσόντα. Σήμερα εργάζονται με 15 φοιτητές.
Επικεφαλής ττου προγράμματος  της Αποκατάστασης της Μνημειακής Εικονογραφίας
Καθηγητής
 
Merab Buchukuri
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: m.buchukuri@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge
 
Βοηθός
Zaza Sumbadze 
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email:  z.sumbadze@academia.edu.ge
Web site: www.tsas.ge

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
 
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 260 μονάδες και το έργο διεξάγεται από 26 προσκεκλημένους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Σήμερα, 21 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 
Επικεφαλής ττου προγράμματος
Πρεσβύτερος Besarion Menabde
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel.: (+995 32) 2 18 16 81
Email: b.menabde@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 
 
Βοηθός
Nikoloz Dadiani
Str. Ioane Shavteli 5/7, Tbilisi 0105, Georgia 
Tel: (+995 32) 2 18 16 81
Email: n.dadiani@academia.edu.ge
Web site:  www.tsas.ge 
 
 
 
 
εκτύπωση