Σχολή Χριστιανικής Ψυχολογίας

 
Η Σχολή Χριστιανικής Ψυχολογίας προσφέρει στους φοιτητές ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα απολυτηρίου και μετά από επιτυχημένη αποφοίτηση απονέμει στους αποφοίτους το πτυχίο Bachelor of Christian Psychology. Το προσφερόμενο πρόγραμμα αποτελείται από 262 μονάδες και η εργασία διεξάγεται από 5 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και 34 προσκεκλημένους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης. Σήμερα, 94 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κοσμήτορας της Σχολής
Dean Teimuraz Mzhavanadze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 144 077
Email: teimuraz.mzhavanadze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Βοηθός Κοσμήτορα
Ketevan Matitashvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 591 000 341
Email: ketevan.matitashvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
 
εκτύπωση