Το Τμήμα Κανονικού Δικαίου.

 
Το Τμήμα Κανονικού Δικαίου  παρέχει μια αποτελεσματική μελέτη των βασικών αρχών του Κανονικού Δικαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναλύει αποδεκτούς κανόνες που υιοθετήθηκαν από τις Οικουμενικές και Τοπικές Εκκλησίες, οι οποίες έχουν καθοριστικό ρόλο στην κανονική πρακτική της Εκκλησίας
 
Επικεφαλής του τμήματος 
Πρεσβύτερος  Longinoz Suarishvili
 
εκτύπωση