თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარიის სამსახურები

იურიდიული სამსახური
იურიდიული სამსახურის უფროსი: ეკატერინე მაჭარაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
სამსახურის უფროსი: მარიამ თოფურია
უფროსის მოადგილე: მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე
სამსახურის ძირითადი ამოცანები:

• თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სხვადასხვა სახის კონფერენციების, სემინარების, საჯარო ლექციებისა და შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება;
• სასწავლო-სამეცნიერო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღება-გავრცელება;
• აკადემია-სემინარიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება;
• სასწავლებლის რეკლამირებაზე ზრუნვა;
• სასწავლებლის ვებ-გვერდის მართვა;
• აკადემია-სემინარიის სახელით ოფიციალური მიმართვებისა და განცხადებების გამოქვეყნება;
• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, სასწავლებლის წესდებას და წინამდებარე დებულებას.

საკონტაქტო ინფორმაცია: m.topuria@academia.edu.ge

კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახური
კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი: თამარ ჩუბინიძე

საფინანსო სამსახური
პრორექტორი სამეურნეო ნაწილში: მამია საკანდელიძე
ფინანსისტი: ნუგზარ სამხარაძე მთავარი
ბუღალტერი: დარეჯან გილიგაშვილი
უფროსი ბუღალტერი: მარინე კაპანაძე
ბუღალტერი: მზია პატაშური

სამედიცინო სამსახური
სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი: მაია ლოსაბერიძე
ექიმი: ნანული ადამია
ექიმი-კონსულტანტი: ასმათ კაპანაძე

უსაფრთხოების სამსახური
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი: დავით დვალაძე
თანამშრომლები: პეტრე თხინვალელი
რეზო მაღლაკელიძე
მალხაზ ქარდავა