პროგრამები
ივლ 20
ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა
ივლ 04

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის  საგანმანათლებლო პროგრამა 
ივლ 04
თბილისის სასულიერო სემინარიის თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ივლ 04

აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამა