თბილისის სასულიერო აკადემიის კურსდამთავრებულის ლაშა ზაალიშვილის სამაგისტრო ნაშრომის შესახებ ტელეინტერვიუ

 
ბატონი ირაკლი ორჟონია - თეოლოგიის დოქტორი, სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი
ბატონმა ირაკლი ორჟონიამ აღნიშნა, რომ  სამაგისტრო ნაშრომში გამოიყოფა ორი ნაწილი. პირველ  ნაწილში დიპლომანტი წარმოადგენს სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებულ  კარგად ცნობილ  და ნაკვლევ ინფორმაციას, თუ რა არის  საგალობელი, როგორია მისი წარმომავლობა, როგორ ხდება მისი დაყოფა და ა. შ.  რაც შეეხება მეორე ნაწილს,  აქ უკვე წარმოდგენილია  თეოლოგიური ანალიზი იმ კონკრეტული საგალობელისა, რაც მიქაელ მოდრეკილს ეკუთვნის.

26.09.2019

მსგავსი სიახლეები

ოქტ 10
გახდი SKYE CLUB-ის წევრი!

ადგილმდებარეობა: თბილისი, ბაკურციხე
პატრიარქის ფონდისა და World Vision საქართველოს მიერ 2016-2019 წლებში წარმატებით განხორციელდა SKYE პროგრამა. პროექტი გრძელდება და
ცხადდება მიღება ახალი SKYE (Skills and Knowledge for Youth Economic Empowerment) კლუბების წევრების მიღებაზე!

FaceBook გვერდი