თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მისაღები გამოცდების პროგრამა აბიტურიენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

2019/2020 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდები საბუთების მიღება – 15 აგვისტოდან – 27 აგვისტოს ჩათვლით              მისაღები გამოცდები – 29 აგვისტოდან – 10 სექტემბრის ჩათვლით
29 აგვისტო (ხუთხშაბათი) – წმ. წერილი (ზეპირი) – აკადემია
30 აგვისტო (პარასკევი) – ქრისტ. მოძღვრების საფუძვლები – სემინარია
2 სექტემბერი (ორშაბათი) – ქრისტ. მოძღვრების საფუძვლები – აკადემია , ხატვა – საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, ხატწერა, რესტავრაცია
3 სექტემბერი (სამშაბათი) – ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – ფსიქოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა და ხატწერა
4 სექტემბერი (ოთხშაბათი) – ქართული ენა და ლიტერატურა (წერა) – აკადემია
5 სექტემბერი (ხუთშაბათი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – სემინარია
6 სექტემბერი (პარასკევი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – აკადემია
9 სექტემბერი (ორშაბათი) – საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – ფსიქოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა და ხატწერა
10 სექტემბერი (სამშაბათი) – უცხო ენა – (ტესტირება)

მისაღები გამოცდების საბუთების მიღება 2019 წლის 15-27 აგვისტო
10-დან 15 საათამდე

აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ:
1. თხოვნა რექტორის სახელზე;
2. ავტობიოგრაფია;
3. განათლების მოწმობის დედანი და ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;
4. ფოტოსურათი 3x4 (4 ცალი) ელექტრონული ვერსიით;
5. მოძღვრის დახასიათება-რეკომენდაცია (მოძღვრის მისამართისა და ტელეფონის მითითებით), დამოწმებული შესაბამისი ეკლესიის ბეჭდით. თბილისის სასულიერო აკადემიასა (თეოლოგია, სამაგისტრო პროგრამა) და სემინარიაში (თეოლოგია, საბაკალავრო პროგრამა) შემსვლელთათვის მოძღვრის დახასიათება ეპისკოპოსის რეზოლუციით უნდა იყოს დამოწმებული;
6. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;
7. ამონაბეჭდი ვებგვერდიდან (naec.ge) ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდის ქულისა და საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით (მინიმალური – – ქულა, ხატწერაზე – – ქულა).

საბუთების მიღებისას აბიტურიენტს გადაეცემა საგამოცდო ფურცელი!!!

საგამოცდო ცხრილი 2019

თბილისის სასულიერო სასულიერო აკადემია (მაგისტრატურა):

ა) წმინდა წერილი (ზეპირი) – 29 აგვისტოს, 09:00საათზე;
ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 2 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) ქართული ენა და ლიტერატურა (წერა) – 4 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
დ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 6 სექტემბერს, 9 00 საათზე;
ე) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9 00 საათზე.

თბილისის სასულიერო სასულიერო სემინარია (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 30 აგვისტოს, 900 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 5 სექტემბერს, 9 00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9 00 საათზე.

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის რესტავრაციის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი):

ა) ხატვა – 2 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
ბ) ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები – (ზეპირი) – 3 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
გ) საქართველოს ისტორია (ზეპირი) – 9 სექტემბერს, 9:00 საათზე;
დ) უცხო ენა (ტესტირება) – 10 სექტემბერს, 9:00 საათზე.

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მისაღები გამოცდების პროგრამა  აბიტურიენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
05.07.2019

მსგავსი სიახლეები

ივლ 10
ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი
ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია 2019-2020
წლისთვის აცხადებს მიღებას დოქტორანტურაში
ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია 2019-2020 წლისთვის აცხადებს მიღებას დოქტორანტურაში
ივნ 09
ა(ა)იპ საქართველოს  სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი
ეკლესიის  თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის
ღვთისმეტყველების სადისერტაციო საბჭოს წევრები
ა(ა)იპ საქართველოს  სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის  თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ღვთისმეტყველების სადისერტაციო საბჭოს წევრები

FaceBook გვერდი