დოქტორანტები

დოქტორანტები 2013 წლის 5 ნოემბერს, სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე ჩაირიცხნენ შემდეგი დოქტორანტები:

პატროლოგია: პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
1. მღვდელი ირაკლი ახალაძე _ სადისერტაციო თემა: „წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის „საღვთისმეტყველო თავები“ ძველ ქართულ მწერლობაში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
2. ირაკლი ორჟონია _ სადისერტაციო თემა: „ეკლესიის მამათა ჰექსემერონული კომენტარების თეოლოგიური ანალიზი.“ თემის ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
3. გიორგი გველესიანი _ სადისერტაციო თემა: „ეკლესიის მამათა სწავლება ადამიანის პიროვნებისა და განღმრთობის შესახებ.~ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი თეიმურაზ ბუაძე.

ეკლესიის ისტორია: მოდული
ა) მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.
1. მღვდელი ლონგინოზ (კარლო) სუარიშვილი _ სადისერტაციო თემა: „ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის კანონიკური მოდელი იუსტინიანე დიდის დიგესტებში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.
2. გრიგოლ ბენდელიანი _ სადისერტაციო თემა: „სულიწმიდის მადლის მოხვეჭის მონაზვნური გზა წინა ათონურ პერიოდში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.
3. ნუგზარ ქოქიაშვილი _ სადისერტაციო თემა: ,,II და III საუკუნეების ფსევდოქრისტიანული სწავლებანი მაცხოვრის განკაცების შესახებ.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.

მოდული ბ) საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე.
1. დეკანოზი დავით (გელა) თავაძე _ სადისერტაციო თემა: ,,საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის იურისდიქცია VII-X სს-ში.“ თემის ხელმძღვანელი, მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ანანია (ჯაფარიძე).
2. დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე _ სადისერტაციო თემა: ,,კაპელანობა და კაპელანობის ინსტიტუტი XIX-XX საუკუნეებში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე.

2014 წლის 31 ოქტომბერს, სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე ჩაირიცხნენ შემდეგი დოქტორანტები:
ბიბლეისტიკა: მოდული
ა) ძველი აღთქმა. პროგრამის ხელმძღვანელი, რუსთავის მიტროპოლიტი, თეოლოგიის დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი იოანე (გამრეკელი).
1. ცოტნე ჩხეიძე - სადისერტაციო თემა: „ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა სიმბოლური ქმედებების საღვთისმეტყველო ანალიზი.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, მიტროპოლიტი იოანე (გამრეკელი).
მოდული ბ) ახალი აღთქმა. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.
1. ელგუჯა თოდუა - სადისერტაციო თემა: „ძველაღთქმისეულ დამოწმებათა ეგზეგეზისი წმინდა პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.
2. რევაზ მუჯირიშვილი - სადისერტაციო თემა: „ეკლესიის მამათა სწავლება ძველი და ახალი აღთქმის განუყოფლობის შესახებ.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.
ლიტურგიკა. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, არქიდიაკონი დემეტრე (დავითაშვილი). 1. მღვდელი დავით (დათო) ჭიღლაძე - სადისერტაციო თემა: „შიომღვიმის (საბაწმინდის) ტიპიკონის შედარებითი ლიტურგიკული ანალიზი.“ თემის ხელმძღვანელი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ბიძინა გუნია.
2. გიორგი მეტრეველი - სადისერტაციო თემა: „sin 38 ხელნაწერის ლიტურგიკულ-საღვთისმეტყველო ანალიზი.“ თემის ხელმძღვანელი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ბიძინა გუნია.
3. გიორგი ჯულაყიძე - სადისერტაციო თემა: „ვნების კვირიაკის წეს-განგება ძველი ქართული ლექციონარების მიხედვით.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, არქიდიაკონი დემეტრე (დავითაშვილი).

2015 წლის 9 ნოემბერს, სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე ჩაირიცხნენ შემდეგი დოქტორანტები:
ბიბლეისტიკა: მოდული ა) ძველი აღთქმა. პროგრამის ხელმძღვანელი, რუსთავის მიტროპოლიტი, თეოლოგიის დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი იოანე (გამრეკელი).
1. მღვდელი ვლადიმერ (ვლადიმერი) ვახტანგაძე – სადისერტაციო თემა: „ანგელოზთა შესახებ სწავლება წმინდა წერილში.“ თემის ხელმძღვანელი, რუსთავის მიტროპოლიტი, თეოლოგიის დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი იოანე (გამრეკელი).
2. ზაქარია ბლიაძე – სადისერტაციო თემა: „ოსეს წინასწარმეტყველების საეკლესიო ეგზეგეტიკა.“ თემის ხელმძღვანელი, რუსთავის მიტროპოლიტი, თეოლოგიის დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი იოანე (გამრეკელი).
3. გიორგი გვასალია – სადისერტაციო თემა: „წმინდა მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრება და მოღვაწეობა საეკლესიო ეგზეგეტიკაში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი
4. ნუგზარ სამხარაძე – სადისერაციო თემა: „მსხვერპლშეწირვის სახეები ძველ აღთქმაში.“ თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი.

2016 წლის 31 ოქტომბერს, სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე ჩაირიცხნენ შემდეგი დოქტორანტები:
დოგმატიკა: პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
1. მღვდელი იოსებ გელუკაშვილი – სადისერტაციო თემა: „წმინდა იოანე დამასკელის ორი ხატთაყვანისცემითი სიტყვის ძველი ქართული თარგმანი და მათი საღვთისმეტყველო ანალიზი“. თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე. 2. ლევან ჭანკვეტაძე – სადისერტაციო თემა: „თეოდორე აბუკურას ანტინესტორიანულ-ანტიმონოფიზიტური დიალოგების ძველი ქართული თარგმანი და მათი საღვთისმეტყველო ანალიზი“. თემის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.

კანონიკური სამართალი პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ანდრიაძე.
1. მღვდელი გიორგი ხანთაძე – სადისერტაციო თემა: „ქრისტიანული ქორწინების სამართალი მართლმადიდებლურ კანონიკაში და საქართველოში არსებული ტრადიცია“. თემის ხელმძღვანელები: თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ანდრიაძე; თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი.
2. მორჩილი ირაკლი გუნიავა – სადისერტაციო თემა: „ეკლესიის ქონებრივი უფლებები და მათი კანონიკური და ისტორიული ფორმები“. თემის ხელმძღვანელები: თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ანდრიაძე; თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი.
3. ედიშერ ქარჩავა – სადისერტაციო თემა: „კონსტიტუციური შეთანხმება და ეკლესიის მართვა-გამგეობის კანონიკური საფუძვლები“. თემის ხელმძღვანელები: თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ანდრიაძე; თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი.

2018 წლის 24 ოქტომბერს, სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო მიმართულებაზე ჩაირიცხნენ შემდეგი დოქტორანტები:
პატროლოგია. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
1. მღვდელი იოანე (ედუარდ) ბონდარენკო – სადისერტაციო თემა: „წმინდა იოანე სინელის „სათნოებათა კიბის, ანუ კლემაქსის“ გელათური თარგმანი და მისი საღვთისმეტყველო ანალიზი“. თემის ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.
2.ლაშა ტყებუჩავა – სადისერტაციო თემა: „წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელით ცნობილი ასკეტური ძეგლი „სიტყჳსგებისათჳს ვნებათაჲსა“ და მისი ექვთიმე ათონელისეული თარგმანი (საღვთისმეტყველო ანალიზი)“. თემის ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ედიშერ ჭელიძე.

ეკლესიის ისტორია:
მოდული ა) მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. პროგრამის ხელმძღვანელი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.
1. საბა გელაშვილი – სადისერტაციო თემა: ,,სააღდგომო მსახურების ძირითადი ეტაპები საეკლესიო ისტორიაში (ძველი ქართული წყაროების მიხედვით)“. თემის ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია.
2. ირაკლი ბერიძე – სადისერტაციო თემა: ,,ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხები IV – VI საუკუნეებში რომის იმპერიასა და საქართველოში“. თემის ხელმძღვანელი: თეოლოგიის დოქტორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი.
10.07.2019