აკადემიური პერსონალი

                                      თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტურა

1. დოქტორანტურის ხელმძღვანელი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი;
2. დოქტორანტურის ხელმძღვანელის თანაშემწე – ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ნანა ბრეგაძე;
3. დოქტორანტურის სპეციალისტი – აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მაგისტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მაია ტალახაძე;
4. დოქტორანტურის კონსულტანტი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ვაჩნაძე;
5. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ლულუ უსტიაშვილი;
6. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მარინა გაფრინდაშვილი;
7. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგიის დოქტორი ჯულიეტა შოშიაშვილი.
10.07.2019

FaceBook გვერდი